Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

5/5 - (1 bình chọn)

Chương trình trang bị cho sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực ngành Quản trị kinh doanh, giúp sinh viên có những kiến thức và kỹ năng tư duy về chuyên ngành ở mức độ cao

Về khối kiến thức giáo dục đại cương sẽ giúp sinh viên hiểu biết cơ bản về phạm trù kinh tế, về thực trạng và xung hướng thay đổi hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước, những kiến thức về pháp luật kinh tế… nhằm giúp sinh viên hoạt động tối đa trong các lĩnh vực kinh tế.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp sẽ mang đến cho sinh viên những kiến thức về tài chính, kế toán, tiền tệ, chất lượng sản phẩm, marketing, nhân sự, lãnh đạo, khả năng nghiên cứu và xây dựng chiến lược kinh doanh, xây dựng thương hiệu và bảo hộ thương hiệu…

Với những kiến thức trên sinh viên có thể vận dụng trong các hoạt động kinh doanh cảu các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, sinh viên cũng sẽ vận dụng các kiến thức để phân tích hiện tượng kinh tế và giải quyết tốt các mối quan hệ trong kinh tế – xã hội, quản lý và điều hành tốt các tổ chức/doanh nghiệp

1. Chương trình đào tạo toàn khóa ngành Quản trị kinh doanh hình thức đào tạo trực tuyến (từ xa)

Thứ tựTên môn ngành Quản trị kinh doanhTín chỉ
Tổng
Học kỳ I
15
1
Tổng quan Internet và E- learning
4
2
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
5
4
Toán kinh tế
2
3
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
2
4
Kinh tế vi mô
2
Học kỳ II
14
2.1
. Các môn học bắt buộc
10
1
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
2
Pháp luật đại cương
2
3
Nguyên lý kế toán
2
4
Kinh tế vĩ mô
2
5
Thống kê ứng dụng trong kinh doanh
2
2.2
Các môn học tự chọn: 04 tín chỉ
4
1
Logic học đại cương
2
2
Soạn thảo văn bản
2
3
Cơ sở văn hóa việt nam
2
4
Kỹ năng giao tiếp
2
Học kỳ III
16
3.1
Các môn học bắt buộc
12
1
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3
2
Tài chính – Tiền tệ
2
3
Marketing căn bản
2
4
Quản trị học
3
5
Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
2
3.2
Các môn học tự chọn: 04 tín chỉ
4
1
Tâm lý học đại cương
2
2
Quản trị văn phòng
2
3
Pháp luật kinh tế
2
Học kỳ IV
14
4.1
Các môn học bắt buộc
10
1
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế
2
2
Kỹ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp
2
3
Quản trị tài chính
2
4
Thương mại điện tử
2
5
Quản trị chất lượng
2
4.2
Các môn học tự chọn: 04 tín chỉ
4
1
Kỹ năng chăm sóc khách hàng
2
2
Hệ thống thông tin quản lý
2
3
Ứng dụng phần mềm phân tích thống kê
2
4
Kinh tế lượng
2
5
Kinh tế phát triển
2
6
Phân tích chuỗi giá trị
2
Học Kỳ V
19
5.1
Các môn học bắt buộc
15
1
Phân tích hoạt động kinh doanh
2
2
Anh văn chuyên ngành
3
3
Quản trị sản xuất
2
4
Quản trị nguồn nhân lực
2
5
Quản trị Marketing
2
6
Nghiên cứu Marketing
2
7
Quản trị chiến lược
2
5.2
Các môn học tự chọn: 04 tín chỉ
4
1
Hành vi tổ chức
2
2
Quản trị rủi ro
2
3
Hành vi khách hàng
2
4
Luật lao động
2
5
Quan hệ công chúng
2
6
Thị trường tài chính
2
Học kỳ VI
18
6.1
Các môn học bắt buộc
14
1
Kế toán quản trị
2
2
Quản trị sự thay đổi
2
3
Quản trị dự án
2
4
Quản trị chuỗi cung ứng và LOGICTICS
2
5
Quản trị bán hàng
2
6
Khởi tạo doanh nghiệp
2
7
Nghệ thuật Lãnh đạo
2
6.2
Các môn học tự chọn: 04 tín chỉ
4
1
Thanh toán quốc tế
2
2
Kiểm soát nội bộ
2
3
Tin học ứng dụng trong kinh doanh
2
4
Đàm phán trong kinh doanh
2
5
Thuế
2
Học kỳ VII
7
1
Khóa luận tốt nghiệp
7
2
Học học phần thay thế
7
Quản trị kinh doanh quốc tế
2
Quản trị doanh nghiệp
3
Quản trị thương hiệu
2
Tổng cộng:
103

2. Đối tượng tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh xét tuyển không thi đầu vào đối với thí sinh như sau:

– Tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

– Tốt nghiệp trung cấp cùng ngành hoặc khác ngành đăng ký (đã có bằng THPT hoặc được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định).

– Tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc khác ngành; tốt nghiệp đại học khác với ngành đăng ký.

chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh
chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh

3. Tổ chức đào tạo

Thực hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ, có tính chất liên thông; người đã tốt nghiệp đại học hoặc đã học các chương trình đào tạo khác được bảo lưu kết quả học phần đã tích lũy có cùng nội dung và thời lượng; thời gian đào tạo tùy thuộc vào số lượng tín chỉ đã tích lũy và số lượng tín chỉ phải học bổ sung của từng đối tượng cụ thể (Kế hoạch về thời gian đào tạo ngành Quản trị kinh doanh như sau: người tốt nghiệp THPT học 3,5 – 4 năm, người tốt nghiệp trung cấp học 2,5 – 3 năm, người tốt nghiệp cao đẳng học 1,5 – 2,5 năm, người có bằng đại học khác ngành học 2 – 2,5 năm).

4. Danh hiệu tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp được học tiếp các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ.

5. Cơ hội nghề nghiệp ngành Quản trị kinh doanh

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể đảm nhận các công việc như: bán hàng, marketing, tài chính, nhân sự, phân tích và lập báo cáo về thị trường kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, trợ lý giám đốc, phó giám đốc, giám đốc bộ phận/dự án, giám đốc kinh doanh,…tại cơ quan đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thương mại – dịch vụ thuộc các ngành kinh tế trong và ngoài nước.

6. Thời gian và hình thức học

  • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: học 3.5 đến 4.0 năm (bao gồm 103 tín chỉ)
  • Tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành hoặc khác ngành: học 2.5 đến 3.0 năm (bao gồm 80 – 95 tín chỉ “dự kiến”)
  • Tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc khác ngành: học 1.5 đến 2.5 năm (bao gồm 80 – 95 tín chỉ “dự kiến”)
  • Tốt nghiệp Đại học khác ngành: học 2.0 đến 2.5 năm (bao gồm 80 – 85 tín chỉ “dự kiến”)

Loại hình đào tạo trực tuyến từ xa nhằm tạo điều kiện cho sinh viên vừa làm vừa học, tiết kiệm được thời gian tập trung đến trường. Sinh viên chủ động học tập theo sách, các học liệu, học trực tuyến trên mạng Internet hoặc các phương tiện hỗ trợ đi kèm. Thời gian tập trung ôn tập được ưu tiên bố trí vào các ngày thứ bảy và chủ nhật.

7. Địa điểm học

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, Trường ưu tiên sẽ bố trí lớp ôn tập và thi tại Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn, hoặc sinh viên học ngành Quản trị kinh doanh có thể tham gia ôn tập tại các địa điểm khác do trường tổ chức (nếu có nhu cầu).

8. Học phí ngành Quản trị kinh doanh

Sinh viên có trách nhiệm đóng học phí theo từng đợt học trên cơ sở số môn học do sinh viên đăng ký và tham gia học, mức học phí từ 300.000đ/tín chỉ.

chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh

9. Hồ sơ học Quản trị kinh doanh

– Phiếu dự tuyển (Theo mẫu thống nhất chung của Trường);

– Văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm/học bạ (bản sao có chứng thực);

– Giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực);

– Bản sao có chứng thực bằng THPT hoặc giấy xác nhận hoàn thành các môn văn hóa Trung học phổ thông (yêu cầu đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp);

– 02 ảnh cỡ 3 x 4 chụp không quá 6 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

10. Phát hành và nhận hồ sơ học Quản trị kinh doanh

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

  • Số 83A Bùi Thị He – Khu phố 1 – Thị Trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi – TPHCM – ĐT: 0964174440
  • Số 1A, Nguyễn Văn Lượng – Phường 6 – Quận Gò Vấp – TP.HCM – ĐT: 0964174441
  • Phí hồ sơ và đăng ký dự tuyển: 60.000đ/bộ hồ sơ (bao gồm phí hồ sơ và phí đăng ký dự tuyển)
  • Thời gian: khai giảng hàng tháng
  • Khai giảng: được tổ chức định kỳ hàng tháng khi đủ số lượng học viên.

Fanpage Liên thông Cao đẳng – Đại học – Đào tạo trực tuyến: https://www.facebook.com/lienthong.daihoctructuyen

Xem thêm chương trình đào tạo hệ đại học trực tuyến:

Gọi cho tôi